Foto: Benny Sand

RESUMÉ PLÅT12

Den 2 februari arrangerades PLÅT-seminariet på Malmö Högskola i Malmö. 320 arkitekter och beslutsfattare inom byggbranschen samlades för att ta del av inspirerande föreläsningar med bland andra Robert Greenwood, Snøhetta, och Gregory Romine, Axis facades. Vi hyllade dessutom Wingårds Arkitektkontor som mottog året PLÅTPRIS för Sven-Harrys (konstmuseum) liksom ”Årets Plåtslagare” Mats Lönberg, Er-Jill Byggnadsplåt.

Antalet deltagare på PLÅT12 var drygt 100 fler än 2010 då vi senast gästade Malmö och Högskolans auditorium var så gott som fullsatt. Föreläsningarna varvades med branschmingel och botanisering bland materialmontrarna samt god mat. I föreläsningarna bjöds det på spektakulära fasader från vitt skilda delar av världen vilka kompletterades med nordiska byggnader i olika plåtmaterial.

Glänsande mässing, hudlik zink
Först ut bland talarna var Carmen Izquierdo som föreläste om Domkyrkoforum i Lund. Hon förklarade byggnadens form och glänsande fasad med att platsen och den omgivande miljön krävde en sådan typ av arkitektur – att välja mässingsfasad kändes inte vågat – bara självklart. Hon förklarade att den dessutom kommer att tonas ner ganska snart och få en dämpad brun nyans som smälter väl in i den äldre bebyggelsen.
Mats Jakobsson, MAF Arkitekter, visade upp sina titanzinksklädda portallejon i ”Hållplats Sunderbyn”, eller var det björnar? En arkitektur som uppstod i skogens ingenmansland mellan Luleå och Boden och bristen på något att förhålla sig till, bortsett från den norrländska skogen och tunga tågtrafik. Valet av material på tak och fasad föll på Rheinzink bland annat för dess stålgrå färg och taktila, hudlika yta.

Miljövänligt!
Korrosionsprofessor Inger Odnevall Wallinder var en favorit i repris från föregående år. Med sin expertis och 20 års oberoende forskning kring metaller och miljö förklarade hon varför koppar, zink och de andra vanliga metallerna på byggnader inte utgör någon som helst fara för miljön. Hon menade att det är dags att släppa den problematiken - som tack vare lång forskning kan avskrivas - och gå vidare mot andra verkliga miljöproblem.

Allt är möjligt
Frågan om miljöfarorna med koppar kom även upp som en fråga från publiken under Gregory Romines, Axis Facades, föreläsning. Det visade sig att Gregory, som arbetar med kopparfasader över hela världen, inte ens förstod frågan. Han hade med andra ord aldrig tidigare stött på problemet. Efter ett samtal eller en föreläsning av Gregory Romine kan man lätt konstatera att ytterst få personer i världen besitter samma breda och omfattande fasadkompetens som han. Gregorys oberoende konsultföretag laborerar och gör research kring allt som kan tänkas förbättra en fasads estetiska och funktionella värde. Kunderna finns över hela världen och är ofta namnkunniga arkitekter så som Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rem Koolhaas, Mass Studies osv. Gregory visade upp fasader av brons, aluminium, zink, rostfritt stål, obehandlad stål, koppar, kompositer… han beskrev även hur de på olika manér behandlar metallerna för att få fram önskvärd effekt och strukturer utöver det vanliga. Inspiration och kunskap inhämtas gärna från andra branscher så som fartygsindustrin och det ”Axiska” sättet att ta sig an fasader är alltid – allt är möjligt!

Grafisk bondplåt och naturaluminium
Johannes Norlander berättade om hur han inspirerades av Torslandas varvs- och industribyggnader när han valde en svart stålplåtsfasad till nya villan. Med denna hederliga gamla ”bondplåt” (som han själv uttryckte det) och innovativa metoder fick han en stilren, modern och grafisk fasad på den sexsidiga huspolygonen, allt väl anpassat till den omgivande naturen.
Jakob Madsen, Holscher arkitekter i Köpenhamn, visade upp en hållbar fasad på Absalonskolan där den lätta och starka naturaluminiumfasaden skyddat byggnaden och återspeglat omgivningarna i sex års tid. Med perforeringar skapades en mönstrad fasad som även låter dagsljusets skiftningar påverka exteriören.

Plåtpriset 2012
PLÅTPRISET 2012 tilldelades Wingårdh Arkitektkontor för Sven-Harrys (konstmuseum). Juryn imponerades bland annat av modet att ge byggnaden en guldglänsande mässingsfasad, den detaljrika projekteringen och miljömedvetenheten vid valet av fasadmaterial. Mer om PLÅTPRISET >>

Årets Plåtslagare 2012
Sedan 17 år tillbaka utser Stiftelsen Plåtslagaryrkets fond varje år en yrkespersonlighet värd titeln ”Årets plåtslagare”. I år delades priset ut på PLÅT12 och mottagare var 45-årige Mats Lönberg, anställd på Er-Jill Byggnadsplåt AB i Göteborg. Mats har arbetat som plåtslagare i hela sitt yrkesverksamma liv och hans talang och skicklighet gjorde att han tidigt fick ansvar för omfattande plåtslageriarbeten på byggnader med stora kulturella värden. Mats Lönberg har till exempel utfört tekniskt krävande arbeten på objekt som Engelska kyrkan och Carlanderska sjukhuset i Göteborg, Holms kyrka i Sundsvall, Stora Hammars kyrka, Höllviken samt på Carlstens fästning, norr om Göteborg. Utmärkelsen är till för att främja yrkeskunnandet och vinnaren ska bland annat ha gjort: ”Förtjänstfulla insatser som kännetecknas av ett stort yrkeskunnande och arbetsinsatser av hög plåtslageriteknisk kvalitet.”

resume_aretsplatslagare

Tack till Gulled och Vintage Carpets för lån av möbler och matta.