INFÄSTNINGAR

Checklista för hållbara infästningar.

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Välj gänga för trä, plåt eller balk. Med eller utan borrspets? Med eller utan tätning?

2. HÅLLFASTHET, DIMENSIONERING

Välj rätt skruvdimension i förhållande till applikationen. Hänsyn måste tas till utdragsvärden, överkragning och brottkrafter.

3. LIVSLÄNGD

Ytbehandlad eller rostfri? Det finns godkända ytbehandlingar för utomhusbruk.

5. MATERIALKOMBINATIONER

Var observant på risken för galvanisk korrosion. Urlakning från tätningar liksom korrosionsrester kan ge rinningar under skruven.

6. FINISH OCH DESIGN

Det finns mängder av skallutföranden med olika drivning att välja på. Generellt gäller, ju snyggare montage desto sämre drivning. Alla skruvar kan fås i samtliga RAL eller NCS färger.

VISSTE DU ATT…?

Från och med den 1 juli i 2014 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration för att kunna säljas som bärande produkt inom EU:s inre marknad.

CE-märkningen är ingen kvalitetsstämpel i sig, utan en prestanda som beskriver produktens olika egenskaper och vad den är avsedd att användas till.

Den nya EU-förordningen kommer att påverka alla som tillverkar byggprodukter, som importerar byggprodukter utifrån världen, som säljer byggprodukter och givetvis alla användare.