STÅLPLÅT

 

MATERIALET

Med rätt korrosionsskydd blir stålplåten ett hållbart tak- och fasadmaterial. Den kallvalsade tunnplåten varmförzinkas för att därefter eventuellt färgbeläggas. Färgbelagd, förzinkad stålplåt är den vanligaste byggnadsplåten.

UTFÖRANDE

Förzinkad stålplåt finns i olika bredd, tjocklek och hårdhet samt som profilerad plåt och kassetter. Den förzinkade, omålade plåten har till en början en viss glans som snabbt mattas av och blir till en grå kulör. Den färgbelagda plåten går att få i mängd olika kulörer och olika färgsystem. Val av färgsystem sker efter plåtens respektive användningsområden.

BEARBETNING

Tack vare variationsmöjligheterna när det gäller tjocklek och hårdhet kan stålplåten valsas, korrugeras, blästras, förzinkas, målas och bearbetas på de flesta önskvärda sätt.

MILJÖ

Fabriksmålning av plåten, är en noga kontrollerad process där avgående lösningsmedel från ugnen förbränns vid hög temperatur. Energin från förbränningen återvinns och återförs till processen för torkning av färgen. Den mest använda färgtypen är idag polyester, användningen av PVC-plastisolen har minskat kraftigt. Bland användningsområden i byggbranschen för PVC-baserade produkter står färgbelagd plåt för endast 4 %. Stålplåt kan även tillverkas med hjälp av den patenterade BT-teknologin (biobaserad teknik). I BT-beläggningar är stora delar av det traditionella fossila lösningsmedlet ersatts av svensk rapsolja. Den färgbelagda plåten återvinns liksom all plåt. Vid omsmältningen renas utsläppen som kommer från metall- och färgbeläggningen av stålet.