ROSTFRITT STÅL

MATERIALET

Rostfritt stål är en legering som innehåller minst 10,5 % krom. Krom reagerar med syre från den omgivande miljön och bildar en osynlig oxid på ytan. Det är den oxiden som skyddar materialet mot korrosion. De vanligaste rostfria stålen, så kallade austenitiska stål, är legerade med 17-18 % krom och 8-10,5 % nickel. Inom byggsegmentet används den gruppen av rostfria stål ofta till husfasader, tak och andra utvändiga detaljer. Andra typer av rostfria stål är i ferritiska stål som i första hand används för detaljer inomhus som är mindre utsatta för korrosion, till exempel vitvaror och köksprodukter. Det finns också ferrit-austenitiska stål, även kallade duplexa stål. Dessa stål har en lägre nickelhalt jämfört med de austenitiska stålen, vilket sänker legeringskostnaden. Beständigheten mot korrosion är jämförbar med några av de mest använda austenitiska stålen, dessutom är hållfastheten högre. Dessa stål kan med fördel användas till bärande konstruktioner.

UTFÖRANDE

De austenitiska stålen finns med en mängd olika typer av ytor. Blanka, matta, borstade, slipade, mönstrade och dekorvalsade. I speciella fall kan även rostfria ytor målas med en primer och lackeras.

BEARBETNING

Särskilt de austenitiska stålen är mycket formbara och kan bockas och bearbetas även vid låg temperatur. Därför kan falsning och bearbetning av materialet ske året runt utan problem.

MILJÖ

Rostfritt stål produceras i huvudsak av rostfritt skrot, och kan återanvändas gång på gång. Metallavrinningen från rostfria ytor som exponeras för väder och vind är väldigt låg. Utöver normal rengöring är underhållsbehovet, och därmed miljöbelastningen, minimal. Ett ypperligt exempel på den långsiktiga hållbarheten är det rostfria taket på Chrysler Building i New York som med sina 75 år och två tvättar fortfarande är i skick som nytt!