MATERIAL

Beskrivningar av material, infästningar och sandwichelement.

STÅLPLÅT

ROSTFRITT

TITANZINK

KOPPAR

ALUMINIUM

BEARBETAD PLÅT

ROSTTRÖGT STÅL

SANDWICH

INFÄSTNINGAR