PLÅTPRISET 2019

TILL FOJAB FÖR LUNDS TINGSRÄTT

Den 25 april arrangerades arkitekturdagen PLÅT19 för tolfte året i följd. På Hotell 11 i Göteborg bjöds västkustens arkitekter på materialutställning och inspirerande föreläsningar om hållbara och innovativa metallfasader. För nionde året delade PLÅT-seminariet också ut hedersutmärkelsen PLÅTPRISET. Det gick i år till FOJAB för Lunds tingsrätt.

PLÅTPRISET delas ut av plåtbranschen och tilldelas en svensk arkitektbyrå som under året visat upp ett projekt där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö. I år gick priset till FOJAB för Lunds tingsrätt. En unik, gedigen och värdig byggnad klädd i hållbar koppar.

– Vi är så glada över att vinna plåtpriset 2019. Det känns extra bra när man har arbetat med ett projekt i fyra år och lyckats hålla ambitionsnivån, hela vägen i mål, säger Kjell Adamsson, FOJAB.

Juryns motivering:
PLÅTPRISET 2019 tilldelas en byggnad vars uppdrag ställer extra höga krav på funktionalitet och symbolvärde. Med få materialval i en gedigen, stilfull och tydlig arkitektur har arkitekterna lyckats förena dessa krav i en ny klassiker.
Byggnadens välstrukturerade fasad har valts och brukats utifrån det långa livscykelperspektivet, på meriterna slitstarkt och vackert åldrande. Fasaden är därmed en väl synlig kvalitetsstämpel för en lyckad byggprocess, en klimatsmart byggnad och en säker verksamhet. Gestaltningen är lika monumental som värdig, varm och välkomnande. Den fångar stadens historia, men vittnar lika mycket om en hållbar framtid. För alla kommande tider – Lunds nya stolthet.

Lunds tingsrätt, Lund
Fasadmaterial:
Koppar
Arkitektbyrå: FOJAB
Byggherre: Specialfastigheter
Entreprenör: NCC
Fasadentreprenör: Plåtexpressen

För mer information:
Kjell Adamsson, FOJAB: +46 708 83 80 82, [email protected]
Stefan Johansson, FOJAB +46 70 664 23 02, [email protected]

 

Förutom det vinnande projektet, var följande fyra svenska projekt nominerade till PLÅTPRISET 2019:

Hovås Hills, Dreem Arkitekter
Kungälv resecentrum, ABAKO Arkitektkontor
Kvarteret Dockan, White
Lilla Integralen, Sandellsandberg

PLÅT19 är ett samarbete mellan några av plåtbranschens ledande aktörer: Bevego, Plåt VentföretagenPlannjaAurubis, EjotRuukki och SSAB.

OM PLÅTPRISET
PLÅTPRISET är ett hederspris, vilket delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Utmärkelsen utdelas en gång per år i samband med PLÅT-seminariet.

TIDIGARE VINNARE AV PLÅTPRISET
VINNARE AV PLÅTPRISET 2018 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2017 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2016 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2015 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2014 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2013 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2012 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2011 >>

Stefan Johansson och Kjell Adamsson, FOJAB. Foto Felix Gerlach

Lunds Tingsrätt, FOJAB. Foto Felix Gerlach