KOPPAR

VILLA HEDBERG

Material

Aurubis Nordic Brown

Val av material

Vi valde koppar till taket då det är ett hållbart och underhållsfritt material som åldras vackert.

Inspiration till takets utformning

Det stora skyddande taket och dess form är grundidén till huset. Undervåningen är öppen och till stor del glasad. Här finns de sociala rummen med utblickar mot hav och tallar. I taket är de mer privata rummen placerade och det blir som att klättra upp i en koja. Takformen återkommer även på gästhus och bastu och bildar en enhet. Rummet mellan husen är minst lika viktigt som rummen innanför.  

Val av infästningar

Rostfria infästningar.

Val av bearbetning

Kopparplåten är föroxiderad.

Plåtens förändringsprocess

Den kommer mörkna och eventuellt dra mot grönt.

Takavvattning & Taksäkerhet

Ingen vattenavrinning . Takets stora takutsprång skyddar fasaden. Det finns endast takavattning ovan dörrar. Taksäkerhet kläms fast på falserna för att inga hål ska uppstå i taket. 

TALARE Pye Aurell Ehrström 
PROJEKT Villa Hedberg
SLUTFÖRT 2018
ARKITEKTBYMarge

Villa Hedberg av Marge
Foto: Johan Fowelin