PLÅTPRISET 2011

3dO ARKITEKTER FÖR FÖRSKOLAN UGGLAN

Förskolan kännetecknas av hållbara material och låg energiförbrukning. Tak och yttre fasad är helt inklädda i aluminium med falsade plåtar i tre olika mått. Som kontrast till plåten har innegårdens väggar klätts med oljad, bandimpregnerad furu. Ett trädäck löper längs med hela byggnaden in mot gårdssidan och ett skyddande takparti skjuter ut över däcket. För att maximera ljusinsläppet och upprätthålla byggnadens genomgående transparenta känsla, har den utskjutande plåten perforerats i skiftande storlekar.

– Vi valde aluminium bland annat för att vi ville ha ett material som kunde ge en varierad fasadyta och som monteras hantverksmässigt – för att signalera omsorg, sa mottagaren av priset Ami Katz, 3do Arkitekter.

Juryns motivering:
PLÅTPRISET 2011 tilldelas en mycket viktig byggnad, för både stora och små. Upphovsmännen har lyckats skapa ett byggnadsverk som inte bara underlättar verksamheten i huset, den främjar också ett pedagogiskt nytänkande genom sin originella planlösning. Hållbarhet har varit ledordet, så väl ekologiskt som socialt. Den organiskt formade volymen har med stor hantverksskicklighet klätts i bandfalsad naturaluminium, vilken skänker byggnaden ett gott skydd och lång livslängd. Den ljusa fasaden är strålande – i dubbel bemärkelse – och kontrasterar kraftigt mot den monotona bostadsarkitektur från 60- och 70-talet som dominerar omgivningen. Den här byggnaden förärar en hårt prövad stadsdel ett landmärke som invånarna kan vara mycket stolt a över.

Byggherre: Botkyrka kommun
Entreprenör inkl. plåtslageriarbete: Byggentreprenör Sundström AB