FORSKNING & INNOVATION

Öde fasader, tillverkningsavfall från bilindustrin och vätgas. Tack vare nya tankar eller kanske gamla tankar på ett nytt sätt, är dessa viktiga ingredienser i framtidens hållbara arkitektur.

Homed

3D-printade sociala bostäder på New Yorks öde fasader.

Sedan 2012 har New Yorks hemlösa befolkning ökat med 40% och nått de högsta nivåerna sedan 1930-talets stora depression. Framlab, en innovationsstudio baserad i Olso och New York, ville göra något åt situationen och lanserade tidigare i år en uppmärksammad lösning kallad Homed – a shelter with dignity.

”I kluster bildar de upphängda modulerna
små, skyddade mikrokvarter”

 

Homed består av sexkantiga moduler vars yttre konstruktionen är av stål och oxiderad aluminium för att skydda från staden slitage. Interiören består av organiska former av 3D-tryckt plast som - klädd med trälaminat - skapar en varm och vänlig miljö. Eftersom inredningsmodulerna är 3D-skrivna kan utrymmet konfigureras om och expanderas vid behov. Genom att ta tillvara öde fasader och byggnadsställningar kan moduler anslutas till byggnadsstrukturen och blir då som ett andra aktivt lager ovanpå den tomma väggen. I kluster bildar de upphängda modulerna små, skyddade mikrokvarter.

Framlabs grundare Andreas Tjeldflaat delar med sig av sina tankar och idéer kring Homed och sin mission ”moving things forward”.

HYBRIT

En ny svensk industrirevolution som ger koldioxidfri stålproduktion.

HYBRIT är ett gemensamt initiativ från Vattenfall, LKAB och SSAB med syfte att eliminera koldioxidutsläppen i tillverkningsprocessen från malm till stål. I dag används kol och koks för att reducera järnmalm till järn i en masugn. Idén med HYBRIT är att i stället använda vätgas som har producerats av el från svenska fossilfria källor i en anläggning för direktreduktion. Restprodukten skulle då bli vanligt vatten.

”HYBRIT kan bli det största teknikskiftet
i ståltillverkningen på tusen år”

 

I vår inleds arbetet med planering och projektering av världsunik pilotanläggning. Målet är att ha en lösning framme för fossilfritt stål 2035. SSAB genom att konvertera masugnen i Oxelösund till ljusbågsugn minska sina utsläpp i Sverige med 25 procent redan vid år 2025.

HYBRIT kan bli det största teknikskiftet i ståltillverkningen på tusen år och ett mycket viktigt bidrag till att Sverige når klimatmålen. och innebär att Sveriges koldioxidutsläpp kan minskas med tio procent och Finlands med sju procent

Susanne Rostmark, chef för avdelningen process- och produktutveckling på LKAB berättar om HYBRIT och vägen mot fossilfri stålframställning.

Läs mer: http://www.hybritdevelopment.com/

Bilindustrins plåtspill blir fasad

Dr. Ahmed K. Ali vill vända på designprocessen och utgå från tillgängligt material, gärna tillverkningsavfall från industrin. Han kallar tillvägagångssättet “synergistic means-oriented design”. Ahmed K. Ali är chef för resursbaserade Design Research Lab på Texas A & M University. Han fick nyligen en forskarutmärkelse för sina insatser inom arkitektur- och miljödesign och i en mängd artiklar, böcker och föreläsningar presenterar arkitekturprocesser för den cirkulär ekonomin och hur man bygger med återbrukade material och komponenter.

General Motors har bestämt sig för att se på avfall som en felplacerad resurs. John Bradburn är “Global Waste Reduction Manager ”på General Motors och har mellan åren 2000 och 2010 lyckats med bedriften att minska företagets icke återvunna tillverkningsavfall med 73 procent. John är expert inom avfallshantering och återvinning, och kallas GMs MacGyver för sina okonventionella sätt att återbruka och återvinna.

”Utmaningen var att införliva en restprodukt
från General Motors biltillverkning”

 

I ett möte mellan John Bradburn och Ahmed K. Ali 2017, uppstod en idé om att ge arkitekturstudenterna vid Texas A & M University i uppdrag att designa ett fiktivt museum, det 27.000 kvadratmeter stora museet ”Houston Museum of Waste”. Utmaningen var att införliva en restprodukt från General Motors biltillverkning - galvaniserade plåtbitar som uppstår vid stämpling av bildelar.

Ahmed K. Ali presenterar studentprojektet ”Houston Museum of Waste” liksom sin forskning kring arkitektur och materialbruk i cirkulär ekonomi.