RESUMÉ PLÅT11

Stort intresse för plåtfasader i arkitekturen.

Den 2 februari, deltog ca 350 arkitekter och beslutsfattare inom byggbranschen i evenemanget PLÅT11 i Stockholm. På scenen varvades internationella stjärnarkitekterna Caroline Bos, UNStudio , och Karolin Schmidbaur, Coop himmelb(l)au, med svenska arkitekter, vilka delade med sig av byggnader och erfarenheter från fasader i plåtmaterialen. I samband med PLÅT11 var det också premiär för utdelning av PLÅTPRISET. Det gick till 3dO Arkitekter för Förskolan Ugglan i Botkyrka.

I år var PLÅT-evenemanget tillbaka där det började för tre år sedan – i Stockholm. Men nu i större tappning, både vad gällde antalet deltagare och lokal. Stockholm Waterfront Congress Center kändes som ett självklart val med tanke på att det nyligen invigdes samt den rostfria kronan på verket. Upphovsmannen Stefano Mangili från White arkitekter var också först ut bland föreläsarna och presenterade Waterfronts fasadprojekt. Hela tillställningen inramades av god mat och mingel samt materialmontrar där expertis svarade på frågor, delade ut materialprover och visade exempel på utförande i samtliga plåtmaterial. Årets stora dragplåster var UNStudios analytiska geni Caroline Bos och Coop Himmelb(l)aus spjutspets in i framtiden, Karolin Schmidbaur.

Inspireras av äldre samhällen
Karolin Schmidbaur har ett starkt fokus på att hitta energieffektiva lösningar för såväl byggnader som hela städer. Hon beskrev sin syn på hållbarhet där aktiva byggnader tar ett större ansvar för energialstring. Hon visade också prov på hur man studerar äldre kulturer och samhällen som i mångt och mycket byggde utifrån platsernas specifika förutsättningar, för att på bästa sätt ta tillvara och förädla vind, sol och luftfuktighet med mera. Det här är kunskaper som nu på nytt tillämpas i Coop Himmelb(l)aus samhällsbyggande. Med hjälp av tekniken och ofta i kombination med plåtmaterialens egenskaper, utnyttjas naturresurserna och skapar både effektiv och spektakulär arkitektur.

”Flirtfaktor” och transparens
Caroline Bos lade vikten vid föränderliga fasader. Hon menade att arkitekturen och framför allt stora byggnader som byggs i våra städer idag, så lätt blir just bara stora och statiska. Bland annat genom att kombinera metaller och glas i fasaderna har UNStudio i flera fall lyckats skapa skiftningar och en varierad transparens. Detta ger upphov till levande fasader som låter uttrycket påverkas av dygnsrytm och väderlek. Interiört betonade Caroline också den transparenta känslan, och den sympatiska ”flirtfaktorn” kom på tal angående bland annat Mercedes Benz Museum där flödet skapar öppenhet både mellan planen och i volymens olika delar.

Avrinningar från tak ofarliga
Men den som satte mest griller i huvudet var kanske ändå Inger Odnevall Wallinder, professor i korrosionsvetenskap vid KTH, som föreläste om metaller och miljö. Hon visade på forskningsresultat och lade fram tydliga fakta kring avrinning från koppar- och zinkbeklädnader på byggnader. Alla resultat visar att de är helt ofarliga. Hon beklagade också den okunskap som finns i ämnet och oviljan från beslutande led att lyssna till experter och ta del av forskningen. Inger uppmanade till att titta närmare på hela livscykeln vid valet av material och framför allt, att inte ta någon notis om eventuella listor med ej lämpliga material, som cirkulerar runt emellanåt. Bättre att rådgöra direkt med expertis, menade hon.

Fotografi, z-profiler, torn och think tank
Som inspiration hängde arkitekturfotografen Wojtek Guraks foton av utvalda plåtfasader i foajén och han gav också sin syn på arkitektur och fotografi från scenen i ett samtal med moderator Mark Isitt. Själv anar han att hans framgångssaga som fotograf har att göra med att han ofta levererar en helt annan bild av byggnaden än den som arkitekten hade tänk sig.
För att även hålla en nationell och mer praktisk nivå lyftes flertalet svenska och mer materialspecifika projekt fram av respektive arkitektbyrå. Som tidigare nämnts föreläste Stefano Mangili om Stockholm Waterfronts uppmärksammade fasad av rostfria z-profiler. Anders Lindh, Ettelva arkitekter, visade upp en fascinerande restaurering av Saltsjöqvarn som blivit lyxhotellet Elite Hotel Marina Tower. De stålplåtbeklädda tinnar och tornen krävde både förståelse för byggnaden och skickligt hantverk för att återfå sin forna glans. Håkan Cullberg, Cullberg arkitektkontor, förevisade pirbyggnaden, Sveriges första ”think tank” Örnen vars 15 år gamla fasad i titanzink har åldrats med glans och befäster denna lilla byggnads storhet, både då och nu.

Kopparskimmer och prisad förskola
Föreläsningen om ett kopparprojekt var ”inlånat” från Helsingfors, där Marko Kivistö, LPR arkitekter, har ansvarat för arkitekturen på nya musikhuset. Att designprocessen tog 12 år berodde delvis på byggnadens centrala och prestigefyllda läge. Enligt Marko var det dock inget som pressade honom, utan allt fokus låg på att skapa något pampigt som samtidigt kunde vara dämpat och vackert. Resultatet blev ett dovt skimmer av grön koppar i spegling av intilliggande grönområden.
En annan skimrande byggnad som trots sin litenhet fått stor betydelse är förskolan Ugglan i Botkyrka. Ami Katz från 3dO berättade om kravlistan på fasaden vilken innefattade allt från motståndskraft mot skadegörelse, ej brännbart, utan vattenavrinning på fasaden, enhetligt material för tak och fasad osv. och slutligen föll valet på aluminium. Förskolan Ugglans utnyttjande av materialets egenskaper i samspel med arkitekturen, gjorde också att 3dO arkitekter tilldelades det nyinstiftade PLÅTPRISET.

Plåtpriset 2011
PLÅTPRISET är ett hederspris, vilket delas ut av PLÅT-arrangörerna i syfte att uppmuntra och hylla innovation och ansvarsfullt byggande, där plåtmaterialens egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Juryn imponerades bland annat av hur väl 3dO arkitekter har utnyttjat aluminiumets egenskaper i såväl form som funktion.
– Vi valde aluminium bland annat för att vi ville ha ett material som kunde ge en varierad fasadyta och som monteras hantverksmässigt – för att signalera omsorg, sa en glad Ami Katz, 3do Arkitekter.

Juryns motivering:
PLÅTPRISET 2011 tilldelas en mycket viktig byggnad, för både stora och små. Upphovsmännen har lyckats skapa ett byggnadsverk som inte bara underlättar verksamheten i huset, den främjar också ett pedagogiskt nytänkande genom sin originella planlösning. Hållbarhet har varit ledordet, så väl ekologiskt som socialt. Den organiskt formade volymen har med stor hantverksskicklighet klätts i bandfalsad naturaluminium, vilken skänker byggnaden ett gott skydd och lång livslängd. Den ljusa fasaden är strålande – i dubbel bemärkelse – och kontrasterar kraftigt mot den monotona bostadsarkitektur från 60- och 70-talet som dominerar omgivningen. Den här byggnaden förärar en hårt prövad stadsdel ett landmärke som invånarna kan vara mycket stolta över.